Wijn


Daar is geen beter medicijn
Dan druivenbloed en gerstewijn

Een les die ons de Zondvloed biedt:
De waterdrinkers deugen niet.

Een lege kop, een vat niet vol,
Een ledig hart - wat klinkt dat hol!

Daar 's niets zo overtuigend, baasje,
Als 't vierde, vijfde en zesde glaasje.

Die vreugde zocht in 't druivensop
Heeft steeds een luchtig mutsjen op.

Die zingt en drinkt en toosten slaat
Spreekt van zijn naaste buur geen kwaad.

't Is menslijk de honger te stillen met broden;
Te drinken, dat kwam van de goden.

Wat is de wijnstok niet bekend
In 't oude en nieuwe Testament!

Eet, drink, wees vrolijk, vijftig jaar
Doet gij 't nog maar.

Reeds de oudheid heeft ons onderricht,
Dat in de wijn de waarheid ligt.

Van de ijdelheden is, ten leste,
Nog spijs en drank 't soliedste en beste.

Toen 't water wegweek't' allen kanten,
Ging Noach d'eedle wijnstok planten.


J.A. Alberdingk Thijm  1820 – 1889

 

Bacchus3 

 

Wijnwaardigheden.

 

Wonende in het hart van het grootste wijngebied, qua oppervlakte, van Frankrijk, wilden we onze ervaringen met de wijn met U delen en begonnen aan dit gedeelte van mottoise.com

In eerste instantie was het de bedoeling om de gehele Provence te beschrijven, al snel bleek dit een onbegonnen werk.

We kunne U dan ook geen volledig beeld geven van de wijnen van de Provence, maar willen een kleine gids zijn in een gebied waar wijn naast toerisme een grote rol speelt. Wij spitsen alles toe op het wijn dorp La Motte, een dorp met een dertiental wijnhuizen waaronder een aantal grand cru producenten.

 

Wij willen wel een inzicht geven waar de productie van wijn van de Provence staat in Frankrijk en ook  ten opzichte van andere wijn producerende landen.

Ook een klein overzicht van de meest voorkomende druivenrassen en hun wijnen in de Provence en uiteindelijk het meest belangrijke, waar vindt U in La Motte de wijnhuizen, waar U dit eerlijke en heerlijke vocht als een engeltje over uw tong kan laten lopen in proeverijen en praterijen met het uiteindelijke doel er enige flessen mee naar huis te nemen.

Hieronder een kaart van het verspreidingsgebied van de Côte de Provence, in oppervlakte het grootste wijngebied van Frankrijk.

 

AOC Provence2

KijkRuikDrinkPraat
Kijken, Ruiken, Drinken en Praten

 

Wijnen uit de Provence

Druivenrassen

Wijnhuizen in La Motte